Silikol ochrana pryže

Výplach chladiče

Utěsnění chladiče